BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV /52/2006

z dnia: 1 sierpnia 2006r
w sprawie: w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Ruciane- Nida na lata 2006-2013
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala co następuje:

§1
Przyjmuje się Plan Rozwoju miejscowości Ruciane – Nida w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu */Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:33
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2051 razy