BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/61/2006

z dnia: 17 sierpnia 2006
w sprawie: w sprawie korzystania i zarządzania przez Radę Sołecka wsi Śwignajno nieruchomością zabudowaną, stanowiącą własność gminy Ruciane – Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 7 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na korzystanie i zarządzanie przez czas nieokreślony, nieruchomością zabudowana stanowiącą własność gminy Ruciane – Nida, ozn. nr geod. 152/2, o pow.1.771 m2, położoną w Śwignajnie przez Radę Sołecką wsi Śwignajno.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:34
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2196 razy