BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

KLVI/63/2006

z dnia: 14 września 2006r
w sprawie: w sprawie utworzenia w gminie Ruciane – Nida odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych w 2006roku
Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw( Dz. U. z 1998r. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060 z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz.971, z 2002r. Nr 23, poz.220) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida Rada Miejska Ruciane – Nida, uchwala co następuje:

§1
Dla przeprowadzenia wyborów samorządowych tworzy się w gminie Ruciane – Nida odrębny obwód głosowania:
Nr obwodu Granice odrębnego obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
7. Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołajkach
Ukta 31 Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołajkach
Ukta 31
Tel. 087 4257164


§2
Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmiński – Mazurskiego oraz rozplakatowaniu. * /


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Stawryłło
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:34
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2062 razy