BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/71/2006

z dnia: 20 października 2006r
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej własność gminy Ruciane – Nida. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej własność gminy Ruciane – Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 3 z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 46, poz.592 z dnia 15 kwietnia 2003r) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej rolnej ozn. nr geod. 32, o powierzchni 0,45 ha, położonej w Gałkowie, stanowiącej własność gminy Ruciane - Nida
§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:34
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2070 razy