BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/78/2006

z dnia: 20 października 2006r
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Ruciane – Nida, położonej w Rucianem – Nidzie przy ul. Dworcowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13, ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej ozn. nr geod. 109/7, o powierzchni10 m2 i ozn. nr geod 108/12, o pow. 15m2, położonej w Rucianem – Nidzie przy ul. Dworcowej, stanowiącej własność gminy Ruciane – Nida, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 102/2 i 108/6
§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:34
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2055 razy