BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/ 27/2006

z dnia: 27 grudnia 2006
w sprawie: w sprawie wyrażania zgody na stosowanie bonifikaty przy sprzedaży 3 lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Ruciane – Nida.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala , co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na stosowanie przy sprzedaży lokali mieszkalnych nr 2, 3 i4 w budynku mieszkalnym nr 19, zlokalizowanym na działce gruntu ozn. nr geod. 158/1 i 3118/14 w Rucianem – Nidzie przy ul. Słowiańskiej, bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wynoszącej:
1/ w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu – 90%
2/ w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu – 80%

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/


Przewodniczący Rady Miejskiej
Mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:30
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2051 razy