BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/ 14/2009

z dnia: 19 marca 2009r.
w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Na podstawie art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, zm.: Dz. U. Nr 201 poz. 1237 z 2008r.) Rada Miejska
Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.
Opiniuje się negatywnie projekt Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 paź 2009 13:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2078 razy