BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII/ 75 / 2009

z dnia: 30 września 2009r.
w sprawie: ustawienia kamienia pamiątkowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.
Postanawia się ustawić na placu przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ulicy Aleja Wczasów 4 pamiątkowy kamień zawierający napis o treści:

" PAMIĘCI POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

§. 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 11:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1803 razy