BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/ 82/2009

z dnia: 29 października 2009r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udział Gminy Ruciane-Nida w realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Linowie, tj. budowa niecki na odpady inne niż niebezpieczne z towarzyszącą infrastrukturą”
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na udział Gminy Ruciane-Nida w realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie niecki na odpady inne niż niebezpieczne z towarzyszącą infrastrukturą na Składowisku Odpadów Komunalnych Linowo wraz z Gminą Mikołajki, Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Mrągowo, Gminą Piecki, Gminą Miejską Szczytno, Gminą Sorkwity, Gminą Pisz, Gminą Miejską Biskupiec, Gminą Dźwierzuty, Gminą Jedwabno, Gminą Pasym, Gminą Rozogi, Gminą Szczytno, Gminą Świętajno, Gminą Wielbark.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 12:03
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1817 razy