BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/9/2010

z dnia: 25 lutego 2010 r.
w sprawie: zmian opisu granic okręgów wyborczych.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida Uchwałą Nr XLIII/59/2002 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie podziału miasta i gminy Ruciane-Nida na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w następujący sposób:
    1) w granicach okręgu wyborczego Nr 1 dodaje sie ulicę Cichą i ulicę Sadowniczą,
    2) w granicach okręgu wyborczego Nr 3 dodaje się ulicę Kasztanową i ulicę Klonową,
    3) w granicach okręgu wyborczego Nr 2 dodaje się ulicę Jana Krajeckiego,
    4) w granicach okręgu wyborczego Nr 5 nazwa "Końcewo" otrzymuje brzmienie "Końcewo leśniczówka"
2. Zmiany nie powodują zmian w podziale gminy na okregi wyborcze.
3. Wykaz okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 5.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


Załącznik do uchwały Nr L/9/2010
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 lutego 2010 r.


WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA, ICH GRANICE I NUMERY ORAZ LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH W KAŻDYM OKRĘGU.
Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych
1 RUCIANE-NIDAulice:Al. Wczasów, Boczna, Cicha, Dworcowa, Dybówek II, Gruntowa, Guzianka, Kowalik, Mazurska, Nadbrzeżna, Ogrodnicza, Pionierska, Rzemieślnicza, Rybacka, Sadownicza, Skonal, Słowiańska, Wrzosowa. 2
3 RUCIANE-NIDA
ulice:Akacjowa, Białe Osiedle, Brzozowa, Gałczyńskiego, Gwarna, Harcerska, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Leśna, 11-go Listopada, Ogrodowa, Podleśna, Polna, Sosnowa, Szkolna, Wiejska
2
2 RUCIANE-NIDA
ulice:
Jana Krajeckiego, Krótka, Kwiatowa 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14, Słoneczna,Zielona, Żeglarska
4
4 SOŁECTWA:
Wejsuny
(Wejsuny Leśniczówka), Końcewo (Lipnik), Niedźwiedzi Róg (Głodowo), Szeroki Bór (Oko, Lisiczyn, Pieczysko, Zamordeje)
1
5 SOŁECTWA:
Onufryjewo
(Końcewo leśniczówka, Piaski, Popielno, Warnowo, Wierzba).
1
6 SOŁECTWA:
Wygryny
(Kokoszka), Iznota(Bartlewo, Gąsior, Kamień).
1
7 SOŁECTWA:
Ładne Pole
( Śwignajno Małe, Śwignajno Wielkie), Wólka.
1
8 SOŁECTWA:
Osiniak - Piotrowo
, Gałkowo, (Iwanowo), Wojnowo (Majdan, Zameczek).
1
9 SOŁECTWA:
Ukta, Nowa Ukta ( Kadzidłowo, Wypad)
1
10 SOŁECTWA:
Karwica
( Borek, Jeleń, Maskulińskie, Ruczaj, Zaroślak), Krzyże (Karwica Mazurska- st. PKP, Pranie, Zdróżno).
1
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2010 10:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1755 razy