BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/17/2010

z dnia: 25 marca 2010r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Wejsunach, na rzecz jej użytkownika wieczystego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity - Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, ozn nr geod. 61/2, o pow. 800 m2, położonej w Wejsunach, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 30 marca 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2010 11:39
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1686 razy