BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/28/2010

z dnia: 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: utworzenia w gminie Ruciane-Nida w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach Ukta 31 obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010r.
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. tworzy się w gminie Ruciane-Nida obwód głosowania:
Nr obwodu
Granice obwodu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
8
Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach Ukta 31Świetlica Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach Ukta 31
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg LangeRozplakatowano dnia 6 maja 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 maj 2010 08:35
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1739 razy