BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/25/2010

z dnia: 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nie ograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego nr 45 przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem wielkości 27/100 części w działce ozn. nr geod. 377/7, o pow. 574 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nie ograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 27,24 m2 i powierzchni przynależnej 15,70 m2, usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego nr 45 przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem wielkości 27/100 części w działce gruntu ozn. nr geod. 377/7, o pow. 574 m2, położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Langex/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 6 maja 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 maj 2010 09:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1719 razy