BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI /24 /2002

z dnia: 27 marca 2002 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bez przetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13, ust. 2 i art. 37, ust. 2, pkt. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bez przetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ozn. nr geod. 115/39, o pow. 84 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 115/16.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu*.


Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* Rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2002r.
* mapę pominieto

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 cze 2010 13:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1946 razy