BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII /32 /2002

z dnia: 30 kwietnia 2002r.
w sprawie: Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

& 1

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych, ozn. nr geod. 14/6, o pow. 900 m² i ozn. nr geod. 14/10, o pow. 1.200m², położonych w Iznocie, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida.

& 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. *

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 10 maja 2002r.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 cze 2010 14:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1691 razy