BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII /56 /2002

z dnia: 11 czerwca 2002r.
w sprawie: Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w Gałkowie, między gmina Ruciane-Nida a Państwem Henrykiem Białeckim i Bożeną Haliną Białecką zam. Gałkowo.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 1 i art. 37, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę działki ozn. nr geod. 38/1, o pow. 139m², położonej w Gałwie, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida na działkę ozn. nr geod. 35/8, o pow. 32 m², położonej w Gałkowie, stanowiącej własność Pana Henryka Białeckiego i Pani Bożeny Haliny Białeckiej z Gałkowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. *

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 14 czerwca 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 cze 2010 11:48
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1769 razy