BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 12 marca 2009 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie
w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez gminę Ruciane-Nida na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 październia 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855) zarządzam:


§1


Przeprowadzenie postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie.


§2


Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko dyrektora, oraz regulamin konkursu i tryb pracy komisji konkursowej określają: załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3


Konkursy przeprowadzone zostaną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855).


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 cze 2010 10:08
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2047 razy