BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 19 marca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. nr 85, poz. 428 z późn. zm. ) oraz art. 18a ust.3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. nr 13, poz. 74 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1


Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r. według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 24.946.500,36
- wykonanie 24.837.775,60
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 23.646.500,36
- wykonanie 19.866.453,78
zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2
2. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2008 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2


Sprawozdanie o którym mowa w § 1, przekazać:
1. Radzie Miejskiej Ruciane - Nida
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia*.

* - rozplakatowano dnia ............................. r.Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 cze 2010 09:04
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2054 razy