BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV / 84 / 2002

z dnia: 31 lipca 2002 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37, ust. 2, pkt 1 i art. 34, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowej zabudowanej, ozn. nr geod. 98/5, o pow. 185 m², położonej w Śwignajnie, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z rozplakatowania obwieszczenia*.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* obwieszczenie rozplakatowano dnia 9 sierpnia 2002r.
* mapę pominięto.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 cze 2010 08:35
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1657 razy