BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI / 89 / 2002

z dnia: 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20, ust. 1 i 2, 21 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Ruciane-Nida, t. j.:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie – 650 zł. (dotyczy pracowników nie będących nauczycielami)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem-Nidzie – 650 zł. (dotyczy pracowników nie będących nauczycielami)
3. Szkoła Podstawowa w Ukcie – 650 zł. (dotyczy pracowników nie będących nauczycielami)
4. Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie – 650 zł. (dotyczy pracowników nie będących nauczycielami)
5. Przedszkole Publiczne w Rucianem-Nidzie – 650 zł. (dotyczy pracowników nie będących nauczycielami)
6. Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie – 650 zł.
7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie – 650 zł.
8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie – 650 zł.

§ 2


Akceptuje się wartość jednego punktu ustaloną przez kierowników jednostek organizacyjnych, t.j:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie 3,40 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem-Nidzie 3,40 zł
3. Szkoła Podstawowa w Ukcie 3,40 zł
4. Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie 3,40 zł
5. Przedszkole Publiczne w Rucianem-Nidzie 3,40 zł
6. Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie 3,40 zł
7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie 3,40 zł
8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie 3,40 zł

§ 3


Tracą moc:
- Uchwała Nr X / 55 / 99 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach i Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli na terenie gminy Ruciane-Nida z późniejszymi zmianami,
- Uchwała Nr XXVI / 78 / 2000 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 31 października 2002 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie z późniejszymi zmianami.

§ 4


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2002r. i podlega rozplakatowaniu.*

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 6 września 2002 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 cze 2010 09:18
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1763 razy