BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie
Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, u c h w a l a co następuje:


§ 1


Ustala się skład komisji konkurowej:

1. Trzech przedstawicieli organu prowadzącego:
- Stanisława Adamonis - przewodnicząca komisji
- Jarosław Hubert Zyskowski - członek komisji
- Irena Jatkowska - członek komisji

2. Trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- Marek Roszkowski - członek komisji
- Barbara Wnuk - członek komisji
- Bożena Ewa Winnicka - członek komisji

3. Trzech przedstawicieli rady pedagogicznej
- Andrzej Chojnowski - członek komisji
- Urszula Zaborowska - członek komisji

4. Dwóch przedstawicieli rady rodziców
- Barbara Kubat - członek komisji
- Barbara Wyłudek - członek komisji

5. Po jednym przedstawicielu organizacji związkowej
- Marzena Żurawska - członek komisji
- Maciej Bogucki - członek komisji

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 cze 2010 09:48
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2180 razy