BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie: powołania koordynatora gminnego d/s obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z § 6 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zaplanowanych na dzień 7 czerwca 2009 r. - Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządza, co nastepuje:


§ 1


Powołuje Pana Jarosława Huberta Zyskowskiego na koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.


§ 2


Zakres czynności koordynatora gminnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ruciane-Nida.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek GryciukPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 cze 2010 11:44
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2090 razy