BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 12/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne i lokale socjalne tworzące mieszkaniowy zasób Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 7, art. 8 pkt 1 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383) oraz Uchwały Nr XXIII/48/2008 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruciane-Nida na lata 2008-2012" zarządza się, co następuje:


§ 1


Ustala się stawkę bazową czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 1.34 zł miesięcznie.
Stawka bazowa czynszu ustalona została dla lokalu mieszkalnego, wyposażonego w podstawowe instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną
Czynniki podwyższające stawkę bazową:
- 50% - budynki i lokale o współczesnym standardzie*,
- 40% - mieszkanie z centralnym ogrzewaniem, bez ciepłej wody dostarczanej centralnie,
- 20% - mieszkanie z łazienką i WC,
- 10% - mieszkanie wyposażone w łazienkę,
- 10% - mieszkanie wyposażone w WC,
- 10% - mieszkanie położone w domach wolno stojących od dziesięciu lokali mieszkalnych (dotyczy również lokali położonych w budynkach użyteczności publicznej).
- 20% - mieszkanie bez wody i kanalizacji,
- 10% - mieszkanie bez kanalizacji,
- 10% - mieszkanie położone poza miastem Ruciane-Nida,
- 5% - mieszkanie z ciemną kuchnią.
Obniżenie stawki bazowej może nastąpić z tytułu dwóch czynników.
* - za mieszkanie o współczesnym standardzie uznaje się lokal, w którym występują wszystkie urządzenia techniczne tj. ciepła i zimna woda, ogrzewanie dostarczane centralnie, łazienka, WC.


§ 2


Ustala się stawkę czynszu za najem lokali socjalnych w wysokości 1 zł za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie. Wykaz lokali socjalnych określa Uchwała Nr XXIII/48/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 czerwca 2008 r.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia.*§ 4


Z dniem 31 lipca 2009 r. traci moc Zarządzenie Nr 19/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne i lokale socjalne tworzące mieszkaniowy zasób Gminy Ruciane-Nida.Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


*rozplakatowano dnia 28.04.2009 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 cze 2010 13:56
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2262 razy