BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 18/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 26 czerwca 2009 r.
w sprawie: kredytu krótkoterminowego w kwocie 500.000,00 zł w rachunku obrotowym.
Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 - Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządza, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć kredyt w rachunku obrotowym w kwocie 500.000,00 zł (słownie:pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego - po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

§ 2

Spłata kredytu nastąpi z dochodów uzyskanych z podatku od nieruchomości w roku 2009. Szczegółowe warunki oprocentowania, prowizję, sposób spłaty kredytu oraz odsetek określi umowa zwarta pomiędzy bankiem a Gminą Ruciane-Nida.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia.*


* - rozplakatowano dnia ..........Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 cze 2010 15:52
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2010 razy