BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/41/2010

z dnia: 23 czerwca 2010 r.
w sprawie: opinii Rady Miejskiej Ruciane-Nida o podziale powiatu piskiego na okręgi wyborcze.
Na podstawie art. 136 ust.1, w związku z art. 135, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 zm.: Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167,poz.1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1652) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


Opiniuje się pozytywnie projekt podziału powiatu piskiego na okręgi wyborcze w ten sposób, by gminy Ruciane-Nida i Orzysz stanowiły jeden okręg wyborczy 5 mandatowy oznaczony Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiejmgr Dietmar Georg Lange

Rozplakatowano dnia 23 czerwca 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 lip 2010 13:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1698 razy