BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/42/2010

z dnia: 23 czerwca 2010 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ruciane-Nida.
Na podstawie art.14a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j . Dz .U .z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z póź. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje :

§ 1.


Ustala się sieć publicznych przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida, z siedzibami jak następuje :
1. Przedszkole Miejskie w Rucianem- Nidzie ul. Gwarna 2

§ 2.


Ustala się sieć ,,oddziałów przedszkolnych” w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ruciane-Nida , z siedzibami jak następuje :
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im .K .I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie ul. Mazurska 15
2. Szkoła Podstawowa w Ukcie

§ 3.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiejmgr Dietmar Georg LangeData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 lip 2010 13:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1771 razy