BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 30 września 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Rucianego - Nidy na rok 2009.


Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 - Burmistrz Miast i Gminy Ruciane-Nida zarządza, co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w planie wydatków:

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 140.282.38 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 140.282.38 zł

>>
1. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
600-60016 § 4270
130 000,00
-
30 000,00
100 000,00
600-60095 § 4300
150 000,00
30 000,00
-
180 000,00
630-63001 § 4210
2 000,00
500,00
-
2 500,00
630-63001 § 4350
5 000,00
-
500,00
4 500,00
630-63003 § 4210
7 000,00
2 000,00
-
9 000,00
630-63003 § 4300
52 000,00
-
2 000,00
50 000,00
700-70005 § 4430
5 000,00
3 000,00
-
8 000,00
700-70005 § 4300
98 000,00
-
3 000,00
95 000,00
750-75011 § 4140
1 000,00
500,00
-
1 500,00
750-75011 § 4300
1 277,00
-
500,00
777,00
750-75023 § 4140
13 000,00
4 000,00
-
17 000,00
750-75023 § 4170
25 000,00
3 000,00
-
28 000,00
750-75023 § 4210
130 000,00
-
7 000,00
123 000,00
750-75023 § 4270
10 000,00
-
9 000,00
1 000,00
750-75023 § 4300
160 000,00
31 000,00
-
191 000,00
750-75023 § 4360
25 000,00
-
5 000,00
20 000,00
750-75023 § 4430
7 000,00
-
4 000,00
3 000,00
750-75023 § 4740
30 000,00
-
13 000,00
17 000,00
750-75095 § 4140
30 000,00
22 000,00
-
52 000,00
750-75095 § 4210
65 000,00
-
10 000,00
55 000,00
750-75095 § 4260
9 000,00
700,00
-
300,00
750-75095 § 4300
119 000,00
-
10 000,00
109 000,00
750-75095 § 4350
5000,00
-
2 000,00
3 000,00
751-75113 § 4210
2 300,00
106,68
-
2 406,68
751-75113 § 4300
4 700,00
475,70
-
5 175,70
751-75113 § 4410
2 271,00
-
582,38
1 688,62
757-75702 § 4300
2 000,00
5 00,00
-
7 000,00
757-75702 § 4430
10 000,00
-
5 000,00
5 000,00
851-85153 § 4170
10 000,00
-
5 000,00
5 000,00
851-85153 § 4210
10 000,00
-
5 000,00
5 000,00
851-85153 § 4300
20 000,00
-
10 000,00
10 000,00
851-85154 § 4170
50 000,00
5 000,00
-
55 000,00
851-85154 § 4210
45 000,00
5 000,00
-
50 000,00
851-85154 § 4300
37 500,00
1 000,00
-
47 500,00
852-85219 § 4210
6 200,00
1 000,00
-
7 200,00
852-85219 § 4300
4 151,00
-
1 000,00
3 151,00
900-90003 § 4210
5 000,00
3 000,00
-
8 000,00
900-90003 § 4300
120 000,00
-
3 000,00
117 000,00
900-90015 § 4260
150 000,00
10 000,00
-
160 000,00
900-90015 § 4270
50 000,00
-
-
7 200,00
852-85219 § 4300
4 151,00
-
10 000,00
40 000,00
926-92601 § 4210
10 000,00
4 000,00
-
14 000,00
926-92601 § 4300
6 000,00
-
4 000,00
2 000,00
RAZEM:
1 625 399,00
140 282,38
140 282,38
1 625 399,00


§ 2


Budżet gminy na 2009 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 32.221.736,26 zł

2. Plan wydatków ogółem 32.893.902,14 zł


§ 3


Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia.*


*- rozplakatowano dnia 30 września 2009 r.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 lip 2010 10:22
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2139 razy