BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 32/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 18 grudnia 2009 r.
w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowń obronnych w Gminie Ruciane-Nida w 2010 roku

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz § 3 zarządzenia Nr 281 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 27 listopada 2010 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w województwie w 2010 roku, a także § 3 zarządzenia Nr 283 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2010 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2010 roku, zarządza się, co następuje:


§ 1


Wprowadza się "Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Ruciane-Nida w 2010 roku", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Wprowadza się do użytku służbowego "Plan pozamilitarnych zamierzeń obronnych w Gminie Ruciane-Nida w 2010 roku", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Wprowadza się do użytku służbowego "Plan szkolenia obronnego w Gminie Ruciane-Nida w 2010 roku", stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 lip 2010 14:10
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2149 razy