BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 34/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 18 grudnia 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 104² § 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:


§ 1


Wprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida Regulamin pracy, zwany dalej „regulaminem”, stanowiący załącznik do zarządzenia


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4 .
Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 lip 2010 14:57
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2175 razy