BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/35/2003

z dnia: 29 kwietnia 2003r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:

§1


Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym, radni Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie udzielili absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida z tytułu wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 lip 2010 10:35
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1756 razy