BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/40/2009

z dnia: 26 marca 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli terenów przyległych, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, do właścicieli terenów przyległych, nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej, ozn. nr geod. 87/21, o pow. 177 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange


x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 30 marca 2009 roku.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 sie 2010 14:35
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1713 razy