BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/54/2004

z dnia: 16 czerwca 2004 r.
w sprawie: przyjęcia raportu o stanie gospodarki finansowej Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjąć bez zastrzeżeń raport o stanie gospodarki finansowej Miasta i Gminy Ruciane-Nida na dzień 31 grudnia 2003 roku sporządzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie przyjęty przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr IX/94/2004 na posiedzeniu w dniu 15-04-2004 r.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sie 2006 08:39
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2062 razy