BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 31 maja 2011 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/13/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28-02-2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011r. § 12 pkt.2 podpunkt.1 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządza , co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budzecie Gminy :
1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę : 59 330,08
2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę : 1 171,00
3) Zwiększyć plan wydatków: o kwotę : 59 330,08
4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę : 1 171,00.

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
010 01095 § 2010
0,0
58 159,08
-
58 159,08
852 85212 § 2010
2 641 109,00
-
1 171,00
2 639 938,00
852 85216 § 2030
16 937,00
1 171,00
-
18 108,00
RAZEM:
59 330,08
1 171,00

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
010 01095 § 4010
-
970,00
-
970,00
010 01095 § 4110
-
146,60
-
146,60
010 01095 § 4120
-
23,77
-
23,77
010 01095 § 4430
-
57 018,71
-
57 018,71
852 85212 § 3110
2 511 209,00
-
1 171,00
2 510 038,00
852 85216 § 3110
16 937,00
1 171,00
-
18 108,00
RAZEM:
-
59 330,08
1 171,00
-§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.” stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem – 31 892 907,80 2) Plan wydatków ogółem – 35 243 546,88

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia.

Rozplakatowano dnia 31 maja 2011r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 maj 2011 14:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1968 razy