BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 13 maja 2021

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 maja 2021

Wiadomości

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 maja 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 maja 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 maja 2021

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 maja 2021

Wiadomości

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 maja 2021

Wiadomości

Łączna informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączna informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Łączny rachunek zysków i strat 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączny rachunek zysków i strat 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Łączny bilans jb i szb 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łączny bilans jb i szb 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat UMiG za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat UMiG za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jb- UMiG za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jb- UMiG za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 maja 2021

Wiadomości

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek

Dodanie nowej wiadomości: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 kwietnia 2021

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 kwietnia 2021

Wiadomości

Sesja XXXVIII Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sesja XXXVIII Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

HARMONOGRAM WYPŁAT 500+

Dodanie nowej wiadomości: HARMONOGRAM WYPŁAT 500+ - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Ukta gm. Ruciane-Nida z dnia 28.04.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Ukta gm. Ruciane-Nida z dnia 28.04.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Nida gm. Ruciane-Nida z dnia 28.04.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Nida gm. Ruciane-Nida z dnia 28.04.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 kwietnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 kwietnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 kwietnia 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie dostępności 2021

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie dostępności 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 kwietnia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 kwietnia 2021

Wiadomości

OWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 kwietnia 2021

Wiadomości

Uchwała Nr RIO.IV-0120-117/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.IV-0120-117/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 kwietnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Sesja XXXVII Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sesja XXXVII Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Wiadomości

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Dodanie nowej wiadomości: Nabór kandydatów do komisji konkursowych - [Wszystkie zmiany]

PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH W PISZU OD 4 MAJA 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH W PISZU OD 4 MAJA 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 kwietnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 kwietnia 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 kwietnia 2021

Wiadomości

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 kwietnia 2021

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marca 2021

Wiadomości

Sprawozdanie z działalności MGOPS za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności MGOPS za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 marca 2021

Wiadomości

Informacja dodatkowa za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Raport dostępności 2020

Dodanie nowej wiadomości: Raport dostępności 2020 - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

BILANS jednostki budżetowej za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: BILANS jednostki budżetowej za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

BILANS jednostki budżetowej za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: BILANS jednostki budżetowej za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 marca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 marca 2021

Wiadomości

Ogłoszenie VII publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie VII publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 marca 2021

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian