BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacje podstawowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dodatki mieszkaniowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniace funkcje - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 września 2003

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Umorzenie podatku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ULGA ŻOŁNIERSKA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ULGA INWESTYCYJNA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZGKiM - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet na 2003r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OPŁATA MIEJSCOWA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zadania Szefa obrony cywilnej miasta i gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Schemat organizacyjny Referatu Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: BUDŻET - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Opłata miejscowa

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 04 września 2003

Wiadomości

Witamy na stronach BIP

Dodanie nowej wiadomości: ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY RUCIANE - NIDA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan dochodów budżetu gminy Ruciane - Nida - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dotacje - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dług Publiczny Gminy Ruciane - Nida - [Wszystkie zmiany]

URZĄD STANU CYWILNEGO

Dodanie nowej wiadomości: URZĄD STANU CYWILNEGO RUCIANE-NIDA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Z-ca Kierownika USC

Dodanie nowej wiadomości: Zakres czynności Inspektora do spraw USC - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zadania - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodanie nowej wiadomości: PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: KOMISJE RADY MIEJSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Dodanie nowej wiadomości: JEDNOSTKI POMOCNICZE - [Wszystkie zmiany]

Zadania USC

Dodanie nowej wiadomości: Zadania USC - [Wszystkie zmiany]

Proszę kliknąć na poniższy link

Dodanie nowej wiadomości: Proszę kliknąć na poniższy link - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Proszę kliknąć na poniższy link - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Sporządzenie aktu zgonu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

REJESTR WYBORCÓW

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Ulga inwestycyjna

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

ULGA ŻOŁNIERSKA

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Podatek leśny od osób prawnych

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 05 września 2003

Wiadomości

ST. DS. PROMOCJI TURYSTYCZNEJ I GOSPODARCZEJ GMINY

Dodanie nowej wiadomości: Gminne Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Gminy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Ukcie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Ukcie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plany i zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DYREKCJA: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut jest zapisany w formacie PDF - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zespół Szkół Samorządowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor szkoły – mgr Bogusław Karwowski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut jest zapisany w formacie PDF - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jednostki Prowadzone przez ZEOSiP - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa nr 2 w Rucianem – Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: dyrektor: Eugeniusz Karowiec - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pracownicy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Osoby Pełniące Funkcje - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiotem działalności zakładu jest: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut jest zapisany w formacie PDF - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dom Kultury - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrekcja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut jest zapisany w formacie PDF - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Godziny otwarcia BIBLIOTEKI - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut jest zapisany w formacie PDF - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut jest zapisany w formacie PDF - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Warunki wydawania zezwoleń na utrzymywanie ras psów uznawanych za agresywne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sposóby zachowania się ludności po usłyszeniu sygnałów alarmowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom lub poborowym służby zastępczej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uznanie żołnierza lub poborowego służby zastępczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uznanie żołnierza lub poborowego, odbywającego służbę zastępczą za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe władz Miasta i Gminy Ruciane - Nida - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Radnych Rucianego - Nidy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Jednostek Organizacyjnych Gminy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plany i Zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plany i Zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYDANIE WPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU TERENU ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Grzegorz Orlicki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: NADAWANIE NUMERÓW EWIDENCYJNYCH BUDYNKÓW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo pierwokupu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

sobota, 06 września 2003

Wiadomości

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko do spraw rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rgulaminy - [Wszystkie zmiany]

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rucianem-Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - [Wszystkie zmiany]

STATUT ZADANIA PPRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: STATUT ZADANIA PPRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Organ

Dodanie nowej wiadomości: Organ uprawniony do reprezentacji Spółki - [Wszystkie zmiany]

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiot działania Spółki - [Wszystkie zmiany]

Struktura własności Spółki

Dodanie nowej wiadomości: Struktura własności Spółki - [Wszystkie zmiany]

Rys historyczny

Dodanie nowej wiadomości: Rys historyczny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

ST. DS. OBSŁUGI BIURA RADY

Dodanie nowej wiadomości: Biuro Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Referat Finansowy

Dodanie nowej wiadomości: Referat Finansowy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Gospodarki i Inwestycj - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wydział Ogólno-organizacyjny i Spraw Obywatelskich - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 08 września 2003

Wiadomości

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o prztargu niegraniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o prztargu niegraniczonym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Osoby Pełniące Funkcje - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zadania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sposoby załatwiania spraw - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Roboty Publiczne

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 09 września 2003

Wiadomości

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jednostki Podległe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiot działalności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

I/1/2002 z dnia 19 LISTOPADA 2002

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 września 2003

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NIEOGRANICZONY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 września 2003

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian