BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 października 2009

Wiadomości

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek leśnych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek leśnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

XL/67/2009 z dnia 25.06.2009 r.

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 października 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 października 2009

Wiadomości

ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ APARATÓW CYFROWYCH

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ APARATÓW CYFROWYCH - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ BIURKA POD KOMPUTER, KRZESŁA OBROTOWEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ BIURKA POD KOMPUTER, KRZESŁA OBROTOWEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ MATARIAŁÓW EDUKACYJ YCH A ZAJĘCIA KOREKCYJ O-KOMPE SACYJ E

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ MATARIAŁÓW EDUKACYJ YCH A ZAJĘCIA KOREKCYJ O-KOMPE SACYJ E - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ KOMPUTERA PRZE OŚ OGO WRAZ Z OPROGRAMOWA IEM

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ KOMPUTERA PRZE OŚ OGO WRAZ Z OPROGRAMOWA IEM - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ MATARIAŁÓW BIUROWYCH

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ MATARIAŁÓW BIUROWYCH - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ MATARIAŁÓW PROMOCYJ YCH ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE PROMOCJI

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ MATARIAŁÓW PROMOCYJ YCH ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE PROMOCJI - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ MIKROSKOPU UCZ IOWSKIEGO, STACJI METEOROLOGICZ EJ.

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ MIKROSKOPU UCZ IOWSKIEGO, STACJI METEOROLOGICZ EJ. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Schemat organizacyjny Referatu Finansowego - [Wszystkie zmiany]

ZAKRES CZYNNOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: ZAKRES CZYNNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 października 2009

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Osoby Pełniące Funkcje - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zadania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania wydziału Ogólno-organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Proszę kliknąć na poniższy link - [Wszystkie zmiany]

STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWY MELDUNKOWE - [Wszystkie zmiany]

Sekretarz Gminy

Dodanie nowej wiadomości: SEKRETARZ GMINY - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego

Dodanie nowej wiadomości: DOWODY OSOBISTE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 października 2009

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: OSTRZEŻENIE METEO - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 października 2009

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek pod zabudowę

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek pod zabudowę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 października 2009

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 października 2009

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATARIAŁÓW BIUROWYCH

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATARIAŁÓW BIUROWYCH - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATARIAŁÓW PROMOCYJNYCH (BROSZURY)

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATARIAŁÓW PROMOCYJNYCH (BROSZURY) - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 października 2009

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z PRZYRODY

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z PRZYRODY - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI , CHEMII, FIZYKI

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI , CHEMII, FIZYKI - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z LOGOPEDII

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z LOGOPEDII - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE MATEMATYKI, FIZYKI, CHEMII, GEOGRAFII

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE MATEMATYKI, FIZYKI, CHEMII, GEOGRAFII - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE MATEMATYKI, FIZYKI, CHEMII, GEOGRAFII

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE MATEMATYKI, FIZYKI, CHEMII, GEOGRAFII - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z SOCJOTERAPII

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z SOCJOTERAPII - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z INFORMATYKI

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z INFORMATYKI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 października 2009

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ZESTAWU PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ZESTAWU PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 października 2009

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA: WIESZAK WOLNOSTOJĄCY NA UBRANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA: WIESZAK WOLNOSTOJĄCY NA UBRANIA - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ ULOTEK INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ ULOTEK INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA PRASOWEGO (M-GOPS)

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA PRASOWEGO (M-GOPS) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 października 2009

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian