BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 05 maja 2009

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 maja 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

CEIDG1

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaświadczenie potwierdzające fakt wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Duplikat dokumentów ewidencji działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

piątek, 08 maja 2009

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW WYPOSAśENIA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RUCIANEM – NIDZIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW WYPOSAśENIA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RUCIANEM – NIDZIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 maja 2009

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. ustawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. ustawy - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 maja 2009

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie pliku "Zmiana treści SIWZ". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 maja 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 maja 2009

Wiadomości

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodano plik "Wyjaśnienia treści SIWZ". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 maja 2009

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 maja 2009

Wiadomości

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodano plik "WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ". - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodano plik "WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ". - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodano plik "WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian