BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 lutego 2010

Wiadomości

Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Status prawny:

Dodanie nowej wiadomości: Status prawny: - [Wszystkie zmiany]

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Dodanie nowej wiadomości: ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY - [Wszystkie zmiany]

Przedmiot działalności

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiot działalności - [Wszystkie zmiany]

Organy szkoły i ich kompetencje

Dodanie nowej wiadomości: Organy szkoły i ich kompetencje - [Wszystkie zmiany]

Majątek

Dodanie nowej wiadomości: Majątek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 lutego 2010

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lutego 2010

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lutego 2010

Wiadomości

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

Dodanie nowej wiadomości: Podmiot posiadający osobowość prawną. - [Wszystkie zmiany]

Zadania wykonywane przez pracowników Ośrodka:

Dodanie nowej wiadomości: Zadania wykonywane przez pracowników Ośrodka: - [Wszystkie zmiany]

Przedmiot działalności i kompetencji

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiot działalności i kompetencji - [Wszystkie zmiany]

Osoby sprawujące funkcje w MGOPS

Dodanie nowej wiadomości: Osoby sprawujące funkcje: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty.

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty. - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności.

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności. - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat - [Wszystkie zmiany]

Sporządzenie aktu zgonu

Edycja wiadomości Sporządzenie aktu zgonu - [Wszystkie zmiany]

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Edycja wiadomości Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Edycja wiadomości Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą

Edycja wiadomości Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - [Wszystkie zmiany]

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Edycja wiadomości SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA - [Wszystkie zmiany]

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Edycja wiadomości Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej - [Wszystkie zmiany]

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Sporządzenie aktu zgonu

Edycja wiadomości Sporządzenie aktu zgonu - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Edycja wiadomości SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo - adresowych

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo - adresowych - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty.

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty. - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności.

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności. - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty.

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty. - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności.

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności. - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo - adresowych

Edycja wiadomości Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo - adresowych - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Edycja wiadomości Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku - [Wszystkie zmiany]

środa, 10 lutego 2010

Wiadomości

DOM KULTURY

Dodanie nowej wiadomości: Dom Kultury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAKRES CZYNNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: XLVIII/1/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Duplikat licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 11 lutego 2010

Wiadomości

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Zasiłek pielęgnacyjny

Dodanie nowej wiadomości: Zasiłek pielęgnacyjny - [Wszystkie zmiany]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Dodanie nowej wiadomości: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - [Wszystkie zmiany]

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodanie nowej wiadomości: Dodatki do zasiłku rodzinnego - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie pielęgnacyjne

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenie pielęgnacyjne - [Wszystkie zmiany]

Zasiłek rodzinny

Dodanie nowej wiadomości: Zasiłek rodzinny - [Wszystkie zmiany]

Osoby sprawujące funkcje:

Dodanie nowej wiadomości: Osoby sprawujące funkcje: - [Wszystkie zmiany]

Dodatki mieszkaniowe

Dodanie nowej wiadomości: Dodatki mieszkaniowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY - [Wszystkie zmiany]

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie informuje

Dodanie nowej wiadomości: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie informuje - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: MGOPS Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Zasiłek rodzinny

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie pielęgnacyjne

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Zasiłek pielęgnacyjny

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodatki mieszkaniowe

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 12 lutego 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 lutego 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lutego 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Podział nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYPIS I WYRYS O PRZEZNACZENIU TERENÓW I NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - [Wszystkie zmiany]

środa, 17 lutego 2010

Wiadomości

KIEROWNIK REFERATU

Dodanie nowej wiadomości: Samodzielne stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 lutego 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawy związane z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 25 lutego 2010

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian