BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 grudnia 2016

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 grudnia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 grudnia 2016

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O SESJI - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Załącznik Nr 2 do Decyzji o warunkach zabudowy

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik Nr 2 do Decyzji o warunkach zabudowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2016

Wiadomości

Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

Załącznik Nr 2 do Decyzji o warunkach zabudowy znak: IGK.6730.119.2016 z dnia 08 grudnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik Nr 2 do Decyzji o warunkach zabudowy znak: IGK.6730.119.2016 z dnia 08 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Ruciane-Nida przeprowadzonej w dniach 17.10.2016 - 02.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Ruciane-Nida przeprowadzonej w dniach 17.10.2016 - 02.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 grudnia 2016

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie (29.09.2016 - 27.10.2016)

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie (29.09.2016 - 27.10.2016) - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie (28.10.2016 - 30.11.2016)

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie (28.10.2016 - 30.11.2016) - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Wiadomości

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 1 lipca 2016 r. - Funkcjonowanie gospodarki ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Dodanie nowej wiadomości: Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 1 lipca 2016 r. - Funkcjonowanie gospodarki ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 grudnia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 grudnia 2016

Wiadomości

Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 grudnia 2016

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 grudnia 2016

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O SESJI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 grudnia 2016

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2016

Wiadomości

P R O T O K O Ł Nr 30/2016 z obrad XXX uroczystej sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 14 września 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 30/2016 z obrad XXX uroczystej sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 14 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 34/2016 z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 listopada 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 34/2016 z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 listopada 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 33/2016 z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 27 października 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 33/2016 z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 27 października 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 32/2016 z obrad IX nadzwyczajnej (XXXII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 10 października 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 32/2016 z obrad IX nadzwyczajnej (XXXII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 10 października 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

P R O T O K O Ł Nr 31/2016 z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 28 września 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: P R O T O K O Ł Nr 31/2016 z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 28 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 grudnia 2016

Wiadomości

I N F O R M A C J A

Dodanie nowej wiadomości: I N F O R M A C J A - [Wszystkie zmiany]

I N F O R M A C J A

Dodanie nowej wiadomości: I N F O R M A C J A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 grudnia 2016

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

I N F O R M A C J A

Dodanie nowej wiadomości: I N F O R M A C J A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian