BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 21 października 2013 r.

2013-12-10 11:17 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 21 października 2013 r. w sprawie: podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości