BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXVI/87/2004 z dnia 29 listopada 2004 r.

2008-08-22 10:32 - Dodanie nowej wiadomości: XXVI/87/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr IV/13/2002 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku kredytowym w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia jego spłaty w formie weksla własnego im blanco wraz z deklaracją wekslową.

Przejdź do wiadomości