BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XIX/150/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

2016-04-08 09:44 - Dodanie nowej wiadomości: XIX/150/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przejdź do wiadomości