BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XIX/149/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

2016-04-08 10:41 - Dodanie nowej wiadomości: XIX/149/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Przejdź do wiadomości