BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XIX/147/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

2016-04-08 11:08 - Dodanie nowej wiadomości: XIX/147/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ruciane-Nida na lata 2016 -2020".

Przejdź do wiadomości