BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XX/160/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

2016-04-08 12:44 - Dodanie nowej wiadomości: XX/160/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2016.

Przejdź do wiadomości