BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXII/173/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

2016-04-11 09:03 - Dodanie nowej wiadomości: XXII/173/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida

Przejdź do wiadomości