BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XVI/141/2019 z dnia 30 października 2019 r.

2019-12-02 15:47 - Dodanie nowej wiadomości: XVI/141/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Przejdź do wiadomości