BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XVII/153/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

2019-12-04 11:02 - Dodanie nowej wiadomości: XVII/153/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida

Przejdź do wiadomości