BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LIX/545/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

2022-12-05 11:27 - Dodanie nowej wiadomości: LIX/545/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały w  sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości