BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LIX/546/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

2022-12-05 11:34 - Dodanie nowej wiadomości: LIX/546/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Przejdź do wiadomości